Eaton Wheelock | ET80-24MCW-FR - Protegis Fire & Safety